Financial Control

Voor mij is de Financial Control het fundament van een onderneming. Een gebrekkige Financial Control is een van de hoofredenen dat een onderneming in problemen raakt. Kernpunten van een goede Financial Control, zie ik als volgt:

  • Het juist en tijdig voldoen aan alle juridische en fiscale verplichtingen.
  • Een intern controlesysteem dat op orde is, zodat de kans of fraude minimaal is.
  • Goede en duidelijke procedures, wat de kans op fouten in de boekhouding minimaliseer of uitsluit.
  • Het uitdragen van het belang van Financial Control, zodat onderdeel¬†uitmaakt van de bedrijfscultuur.

Business Control

Bij het horen van de term Business Control wordt er al snel aan het woord controle gedacht. Mijns inziens gaat Business Control echter veel verder. Uiteraard zit er een stuk controle in, om zeker te stellen dat processen worden uitgevoerd in lijn met het overeengekomen en goedgekeurde beleid.

Echter, een goede Business Control functie gaat veel verder en dient de onderneming gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Een Business Controller heeft toegang tot veel data. Een goede Business Controller onderscheid zich door deze data te vertalen naar bruikbare stuurinformatie. Dus niet alleen de overzichten en analyses aanleveren waarom gevraagd wordt, maar ook zelf initiatief nemen om goede stuurinformatie en/of KPI`s op te zetten en deze ter beschikking te stellen.

Om het geheel compleet te maken, dienen de verschillende overzichten, te worden voorzien van duidelijke conclusies en verbeteringsvoorstellen.

Dit maakt een Business Controller zeer waardevol voor elke onderneming.

Mijn ervaring op het gebied van Financial & Business Control

  • Opzetten interne controle in lijn met SOX.
  • Analyseren resultaten versus budget & forecast.
  • Opzetten & analyseren diverse rapportages betreffende sales, bruto-marge, kosten.
  • Opstellen van verschillende KPI dashboards.
  • Het samenstellen van forecasts, budgetten en meerjarenplannen.

En uiteraard nog veel meer.