In mijn jaren bij Fort Dodge Animal Health was ik verantwoordelijke voor het gehele Supply Chain en logistieke proces. Hiervan maakte de volgende taken deel uit:

  • Voorraadmanagement
  • Demand planning
  • Supply planning

Aangezien het hier ging om complexe productieprocessen, met onzekere uitkomsten en bovendien producten die soms slecht kort houdbaar waren, was dit een uitermate belangrijk proces. Het onderhouden van de juiste voorraad hoeveelheden, het actief monitoren van "at risk" voorraad en hier tijdig actie op ondernemen, was dan ook een topprioriteit.

Ook heb ik het initiatief genomen om voor een grote distributeur een Vendor Manageed Inventory op te zetten. Na de aanloopperiode waarbij er veel scepsis was bij de distributeur verliep dit na verloop van tijd zeer soepel. Uiteindelijk hebben wij hiermee onze forecast accuracy aanzienlijk kunnen verhogen.